Đất quy hoạch, có được mua bán, chuyển nhượng hoặc chuyển đổi quyền sử dụng đất?

Tôi muốn mua mảnh đất ở xã bên nhưng nghe nói diện tích nó nằm trong quy hoạch. Làm thế nào để tôi có thể tra cứu, biết đất có bị quy hoạch hay không?

Nếu đất đang nằm trong quy hoạch thì có được phép chuyển nhượng hay không và thủ tục ra sao?

Luật sư tư vấn chi tiết về trường hợp này như sau:

Xem thông tin quy hoạch khu vực

Để biết thửa đất có thuộc quy hoạch hay không, người dân có các cách kiểm tra sau:

  • Xem quy hoạch sử dụng đất trực tiếp tại trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã.
  • Xem trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện.
  • Hỏi ý kiến công chức địa chính cấp xã hoặc người dân tại khu vực có thửa đất để có thêm thông tin.
  • Xin thông tin tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Xem hướng dẫn: Xin thông tin Đất đai và tra cứu trực tuyến

Chuyển nhượng đất quy hoạch

Về việc chuyển nhượng đất nằm trong quy hoạch

Theo quy định tại điều 49 Luật đất đai 2013 được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất trong khu vực (phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch) được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Từ quy định nêu trên có thể thấy, nếu quy hoạch sử dụng đất đã được công bố nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện hoặc đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất bao gồm quyền chuyển nhượng, thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định tại điều 167 Luật đất đai 2013.

Tóm lại, đất thuộc diện quy hoạch, người sử dụng đất vẫn được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Để việc chuyển nhượng không trái với quy định của pháp luật phải đáp ứng một số điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau:

  • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 điều 168 của Luật này;
  • Đất không có tranh chấp;
  • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
  • Trong thời hạn sử dụng đất.

Thủ tục chuyển nhượng đất quy hoạch

Về thủ tục chuyển nhượng đất đang nằm trong quy hoạch: Nếu đất nằm trong quy hoạch vẫn thuộc trường hợp được phép chuyển nhượng thì thủ tục chuyển nhượng giống với chuyển nhượng quyền sử dụng đất thông thường như sau:

Bước 1: Hai bên sẽ đến văn phòng công chứng thành lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tiến hành công chứng chứng hợp đồng.

Bước 2: Kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng đăng ký đất đai.

Bước 3: Kê khai hồ sơ sang tên.

Bước 4: Nộp đủ lệ phí theo quy định và nhận sổ đỏ.

Kết luận

Người dân có quyền và được cung cấp chi tiết về kế hoạch sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp huyện hoặc trên cổng thông tin điện tử của UBND huyện mà không bị gây bất kỳ khó khăn nào.

Theo quy định tại điều 49 Luật đất đai 2013 được sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 người dân vẫn được phép chuyển nhượng đất nếu đất nằm trong quy hoạch theo các trường hợp cụ thể

Đội ngũ tư vấn pháp lý – Đất Nền Thái Bình

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top