Thế chấp quyền sử dụng đất có ghi rõ tại sổ đỏ không?

Thế chấp quyền sử dụng đất có ghi rõ tại sổ đỏ không?” là câu hỏi mà ĐẤT NỀN THÁI BÌNH nhận được rất nhiều qua Fanpage, Zalo và Telegram hỗ trợ nhà đầu tư mới. Để nhà đầu tư hiểu rõ về vấn đề này, đội ngũ chuyên viên tư vấn của chúng Tôi sẽ tư vấn chi tiết khi nhà đầu tư có nhu cầu thế chấp quyền sử dụng đất như sau:

Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định, việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi rõ tại trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Việc thế chấp được ghi rõ trong sổ đỏ

Điểm a, Khoản 5, Điều 18Điểm a, Khoản 2, Điều 20 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT quy định, việc thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất được ghi rõ tại trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với nội dung như sau:

Trường hợp thế chấp bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì ghi “Thế chấp bằng… (ghi tên tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất hoặc tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai) tại… (ghi tên và địa chỉ của bên nhận thế chấp) theo hồ sơ số… (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)”;

Theo đó, trang bổ sung của sổ đỏ xác nhận thay đổi các trường hợp đăng ký thế chấp, thay đổi nội dung đã đăng ký hoặc xóa đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Hợp đồng thế chấp sổ đỏ phải đăng ký mới có hiệu lực

Khoản 3, Điều 188, Luật Đất đai 2013 quy định, việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

Ngoài ra, theo Khoản 4 Điều 323 Bộ luật Dân sự 2015, pháp luật quy định rõ việc thực hiện đăng ký thế chấp sẽ do bên nhận thế chấp thực hiện.

Kết luận

Như vậy, khi thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền trên đất thì tất cả đều phải được ghi rõ tại trang bổ sung của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để tránh rủi ro, người mua đất nên kiểm tra lại các thông tin sổ đỏ có được thế chấp hay không ở cơ quan đăng ký đất đai trước khi quyết định mua.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top