Cảnh quan chùa keo Thái Bình

Thái Bình – Đất và người

Tỉnh Thái Bình gồm 1 thành phố, 7 huyện. Dân số: 1.860.447 người. GRDP bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng. Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,53%

Thái Bình – Đất và người Read More »