9:45 chiều, 12/08/22
Home Tin Thái Bình Bảng giá đất

Bảng giá đất

Bảng giá đất tỉnh Thái Bình. Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình