Chu kỳ bất động sản Việt Nam 30 năm qua

Chu kỳ bất động sản Việt Nam 30 năm qua: 3 đợt đóng băng – 4 cơn sốt đất

Chu kỳ Bất động sản Việt Nam 30 năm qua trải qua 3 đợt đóng băng và 4 đợt sốt đất. Mỗi đợt kéo dài 7 năm có mối liên hệ mật thiết với thị trường chứng khoán. Tiềm năng sẽ có một đợt sóng mới dần hình thành trong thời gian tới

Chu kỳ bất động sản Việt Nam 30 năm qua: 3 đợt đóng băng – 4 cơn sốt đất Read More »